Baba Milka - Peron sreće


Mala rudarska parna lokomotiva postavljena je u Čairu 1968. godine, kada je građen pionirski saobraćajni poligon. Lokomotiva je preuzeta iz rudnika mrkog uglja Jelašnica, koji je zatvoren 1. avgusta 1967. godine.

Rudnik Jelašnica je posedovao dve takve lokomotive, koje su vukle rudarske vozove sa ugljem od separacije u Jelašnici do pretovarne rampe na želežničkoj stanici Niška Banja. Dužina ove rudarske pruge je bila 4,3 km. Rudarski vozovi sastojali su se od 7-8 vagona sa po 10 tona uglja, ukupno sa 80 tona uglja u jednoj smeni saobraćalo je 6-7 vozova, a u izuzetnoj situaciji i do 15.

Rudnik Jelašnica je 1952. godine, po odluci Ministarstva rudarstva NR Srbije, preduzeo od Rudnika kamenog uglja Jerima u Rakiti dve lokomotive, 12 četvoroosovinskih vagona nosivosti od po 10 tona i sa dva putnička dvoosovinska vagona (klase). Ovim lokomotivama su jelašnički rudari dali imena Baba Milka i Baba Kata. Baba Milka je 1968. godine dospela do parka Čair, a 15. septembra 2011. godine postavljena na Trgu Kralja Aleksandra oslobodiocima pored zgrade Saobraćajne sekcije Niš, ranije ŽTP-a Niš.