Bane Simović


 

Profesionalna licenca: Da

Pol: Muški

Godina rođenja: 1951

Jezici vođenja tura: Engleski, srpski

Mesto stanovanja: Niš

Kontakt tel: +381 63 417 537

E-mail: office@showme.rs

Web site: www.showme.rs