ГРАД НИШ ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2018/2019

Ако посматрамо остварене резултате по Саопштењу бр. 205 од 31.07.2020. год, можемо видети да је остварен позитиван тренд раста у првих шест месеца 2019. године.

У Нишу је у периоду од јануара до јуна 2019. године дошло до повећања укупног броја туриста за 3,2% у односу на исти период 2018. год, при чему је број домаћих туриста повећан за 5,9%, а број иностраних повећан за 0,4%.

Укупан број остварених ноћења у периоду јануар – јун 2019. год износи 96.505, што значи да је дошло до повећања од 7,2 % у односу на остварене резултате за исти период у 2018. при чему је број остварених ноћења домаћих туриста већи за 4,8%, а страних за 9,8%.

 

Више информација можете поглеадти овде…