Intervju, Dr Danke Milojković: Niš – turistički centar Jugoistočne Srbije

O stanju u turizmu, dostignućima i planovima za narednu godinu, razgovarali smo sa novoizabranom direktorkom Turističke organizacije Niš, Dankom Milojković, doktorom ekonomskih nauka. Ona ističe da geografski položaj Niša, bogata kulturno-istorijska baština, veliki broj manifestacija tokom cele godine, pružaju veliku mogućnost za još intenzivniji razvoj turizma u gradu na Nišavi.

Koji su prvi koraci koje ste preduzeli dolazeći na funkciju direktora Turističke organizacije Niš?

Početak mog mandata u Turističkoj organizaciji Grada Niša posvetila sam sagledavanju internih resursa organizacije i upoznavanju sa ključnim partnerima i institucijama podrške u regionu i na nacionalnom nivou.

TON će koristiti samo prostore u vlasništvu Grada Niša i nadalje dok se ne stvore uslovi da TON dobije adekvatan poslovni prostor u kome može objediniti upravu i marketing službu na jednom mestu (11 zaposlenih) i napraviti jedan Turistički informacioni centar tj. izlog „VisitNis”. Turistički infomacioni pult na aerodromu „Konstantin Veliki” nastaviće sa radom u režimu novog radnog vremena primerenog letovima i cirkulaciji putnika. U saradnji sa stručnim srednjim školama učenicima završnih razreda biće omogućena praksa na aerodromu i u info centrima.

Radila sam na sveukupnom unapređenju organizacije poslovanja tako da je pokrenuto ažuriranje postojećih i kreiranje novih normativnih akata čija primena će osavremeniti interno funkcionasanje organizacije ali i saradnju sa okruženjem.

Koliki je broj turista koji su do sada koristili panoramski autobus koji od jula ove godine kruži ulicama Niša i okoline ?

Od kraja jula do kraja septembra, naši Turistički informativni centri su podelili preko 3.500 besplatnih karata udruženjima, obrazovnim i akademskim organizacijama, društveno odgovornim firmama, javnim institucijama tako da smo time doprineli podizanju svesti javnosti ovog dela Srbije o kulturno-istorijskim vrednostima našeg grada jer se znanjem voli i razvija zemlja.

Koliko Vam dosadašnje profesionalno iskustvo, kao dugogodišnjeg direktora Kuće Klaster Niš pomaže u obavljanju zadataka na novoj funkciji?

Znanje i iskustvo koje sam stvarala i sticala u Kući Klaster, koja nije samo preduzetnička organizacija već i poslovno-razvojni model čiji sam autor, od neprocenljivog je značaja, jer ne bih mogla toliko aktivnosti i promena u ovako kratkom vremenu da pokrenem da dolazim iz nekog drugog sektora. TON je poslovno-razvojna organizacija, a to je moja specijalnost od 2007. godine. Uživam u radu na unapređenju poslovanja TON. Uloga mog tima i moja je da kreiramo ambijent u kome ugostitelji, organizatori manifestacija, pružaoci medicinskih, hotelijerskih, transportnih usluga generišu veći profit i onda svi bolje žive. TON ne treba posmatrati kao turističku agenciju, nekog ko organizuje smeštaj, ketering, finansira ozvučenja i osvetljenja i slično, već kao poslovno-razvojnu organizaciju koja stvara uslove za održivi lokalni socio-ekonomski razvoj, delujući u oblasti turizma.

Koji je cilj Strategije razvoja turizma u Nišu?

Opšti ciljevi Strategije razvoja turizma u Gradu Nišu su – razvoj turističke destinacije – Grad Niš, organizacija, promocija i promovisanje grada kao prepoznatljive destinacije, unapređenje turističke infrastrukture, izgradnja novih i renoviranje starih objekata, uređenje, održavanje i unapređenje životne sredine. Razvoj turističkog proizvoda, povećanje tražnje za turističkim proizvodom kroz city break, kružna putovanja, aktivan odmor, kongresni turizam, manifestacije, zdravstveni i ruralni i eko turizam, kategorizacija privatnog smeštaja, obrazovanje, edukacija, praksa, saradnja škola i fakulteta sa privatnim sektorom, podržavanje razvoja malih i srednjih preduzeća koja svoje poslovanje baziraju na lokalnoj ponudi, atrakcijama i identitetu, promovisanje zapisanih i usmenih predanja i istorijskih činjenica koje doprinose privlačenju turista, unapređenje kvaliteta turističkog proizvoda, korišćenja nove tehnologije (internet, društvene mreže) za promociju turističkog proizvoda. Predloženi program aktivnosti TON u 2020. je u skladu sa Strategijom razvoja turizma u Gradu Nišu 2018-2020, a time i sa Nacionalnom strategijom razvoja turizma 2016-2025, i programskim dokumentima i planovima Turističke organizacije Srbije kao krovne organizacije u Srbiji.

Niš je grad izuzetnog geografskog položaja, čvorište najvažnijih saobraćajnica, bogatog kulturno-istorijskog nasleđa, izuzetne prirodne lepote, poznat po prepoznatljivoj muzici i gastronomiji, brojnim kulturnim događajima, festivalima, posebno u letnjim mesecima. Na koji način ćete iskoristiti ove prednosti grada za unapređenje turizma?

TON će razviti plan promocije koji će se zasnivati na marketingu i promociji u internacionalnim, nacionalnim i regionalnim medijima: TV, portali, poslovne mreže, specijalizovane štampane i e-publikacije, sopstvenu veb stranicu i društvene mreže, direktni marketing kroz uvođenje Road Show VisitNis događaja koji će u narednoj godini biti realizovani u Rusiji, Nemačkoj, Francuskoj i Grčkoj; promotivni plan kojim će se predvideti blagovremena i intenzivna promocija lokalnih događaja – manifestacija, kulturno-istorijskih lokaliteta, usluga (ugostiteljskih, hotelijerskih, medicinskih, izrade suvenira, proizvodnje tradicionalne hrane – zimnice itd.), pozorišta, orkestara klasične muzike, promenadne, narodne, tradicionalne i popularne muzike, koncerata, galerija, muzeja, performansa regionalnih i globalnih klubova ljubitelja vozila, motora, promotera fitnesa i zdravog života, dečijih igara, sportskih događaja… Na sajtu TON biće kalendar događaja kojim će se kontinuirano vršiti promocija turističko atraktivnih proizvoda, manifestacija-događaja i ponuda tokom godine.

Kakvi su smeštajni kapaciteti Niša i Niške Banje?

Smeštajni kapaciteti sa aspekta kvaliteta ali i kvantiteta imaju trend kontinuiranog rasta što grad i okolinu čini turistički privlačnim. Politika cena smeštaja je neusaglašena i nije najprivlačnija s obzirom na činjenicu da strani turisti očekuju da smeštaj i hrana budu jeftiniji shodno nivou razvoja i rasta u zemlji i regionu. Poslovna etika i kultura u turizmu na području grada i jugoistoka zemlje je u kontinuiranom porastu, iako zahteva dalju primenu programa obuke za sticanje veština za rad u sektoru turizma prema potrebama turističkih preduzeća.

Nedostaju hoteli sa pet zvezdica, naročito zbog dostupnost aerodroma, kao i mogućnost organizovanja većih grupa turista u tranzitu iz Azije i drugih kontinenata koji su na putu ka Evropi.

Potrebno je zakonom obavezati vlasnike ugostiteljskih objekata da u određenom roku izvrše renoviranje starih objekata ili da plaćaju penale ukoliko to ne urade jer time narušavaju estetiku grada. Primer je hotel u centru Niške Banje koji će konačno biti uređen i služiti turističkoj atraktivnosti ovog mesta. Slično je bilo sa hotelima „Ambasador“ i „Park“ koji su dugo narušavali izgled grada. Osposobljavanjem pomenutih hotela pored podizanja turističke atraktivnosti grada, grad dobija nove i kvalitetnije smeštajne jedinice koje zadovoljavaju standarde visokoplatežnih gostiju.

Kakva je komunikacija sa ostalim lokalnim institucijama koje učestvuju u kreiranju turističke ponude?

TON ima odličnu komunikaciju sa svim institucijama u lokalu, a posebno ističem saradnju sa Nišavskim upravnim okrugom na čiji predlog ćemo studijski, kroz uključivanje akademskih naučno-istraživačkih institucija, pristupiti razvoju integrisanih turističkih proizvida u jugoistočnoj Srbiji, tako da će turisti koji posete Niš biti u prilici da izaberu programe posete lokalitetima poput Đavolje varoši, Caričinog grada, Stare planine, Hirdroelektrane u Sićevu, Svrljiške klisure, Cerjanske pećine itd.

Inicijativa stomatoloških ordinacija i klinika da TON podrži promociju dentalnog turizma je jedna od novina, kao i interesovanje ugostitelja da se razvije publikacija o gastronomiji jugoistoka zemlje sa linkom na restorane koji mogu ponuditi tradicionalna jela prezentovana u katalogu. U fazi smo i pripreme pilot magazina „VisitNis“ koji će biti pripremljen na srpskom, ruskom i engleskom jeziku i distribuiran hotelima, motelima, a sadržaće pored informacija o kuturno-istorijskim lokalitetima grada i okoline, preporuke ugostiteljske ponude, kalendar događaja u perodu decembar–mart 2020.godine, legende i mitove koje na bajkovit način dočaravaju naš mentalitet, običaje, tradiciju. TON će ažurirati sve publikacije, radiće ih trojezično – na srpskom, ruskom i engleskom, a opštu publikaciju o Nišu i na grčkom, bugarskom i nemačkom. Uvešćemo mesta za fotografisanje u gradu pored 3D natpisa tako da će turisti koristeći Instagram dodatno doprineti promociji grada postavljanjem svojih fotografija pored 3D ukrasa.

Koliko su projekti kao konkretne mere koje se preduzimaju da bi se došlo do rezultata važni za razvoj turizma i na koji način se i ostali članovi lokalne zajednice mogu uključiti u taj proces?

Razvojem projektnih predloga prema potrebama okruženja i u skladu sa usvojenim strateškim dokumentima u lokalu, regionu i nacionalnom nivou moguć je pristup domaćim i međunarodnim fondovima. Važnost javno-privatnog partnerstva je sada već očigledna jer i pozivi za predlaganje projekata sve češće diktiraju strukturu projektnih partnerstava – konzorcijuma, tako da javni i privatni sektor moraju da pronađu zajedničke tačke saradnje ukoliko žele da koriste raspoložive razvojne fondove. Takođe, javno-privatna partnerstva svuda su u razvijenom svetu ključ u rešavanju upravljanja projektima, programima, investicijama i objektima od društveno–ekonomskog značaja.

Koje su mere koje ćete preduzeti kako bi što veći broj turista privukli u Niš?

Planom aktivnosti i promocije biće predviđena kontinuirana, intenzivna i targetirana promocija grada i okruženja u medijima u zemlji i inostranstvu (TV, portali, poslovne mreže, specijalizovane i e-publikacije, veb sajt, društvene mreže)… TON će u svojstvu suizlagača pored TOS, TOB i PKS učestvovati na sajmovima u Austriji, Slovačkoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Rusiji, Bugarskoj, Poljskoj itd. Samostalno ćemo organizovati četiri road show Visit Nis događaja u Grčkoj, Rusiji, Nemačkoj i Francuskoj za 40 turističkih operatera, novinara, blogera, vlogera pažljivo selektovanih kako bi svojim daljim delovanjem preneli informacije o našem gradu i okolini svojim sugrađanima i motivisali ih da Niš i jugoistočna Srbija bude njihova sledeća turistička destinacija. Podržaćemo organizaciju međunarodnih konferencija u organizaciji Grada i referentnih institucija i udruženja. TON će učestvovati na međunarodnim konkursima u oblasti brendiranja u turizmu, a jedno od interesantnih takmičenja je u Americi, što može doprineti skretanju pažnje javnosti sa ovog kontinenta. Nastavićemo sa organizovanjem i prijemom grupa međunarodnih novinara, blogera, vlogera u Niš po preporuci TOS i TOB i organizovanjem obilazaka grada i okruženja uz asistenciju naših turističkih vodiča i podelu promotivnih paketa gostima.

Koliko lokalna samouprava, a koliko republika odvajaju sredstva za razvoj turizma u Nišu?

U 2020. godini predlog finansijskog plana je na nivou prošlogodišnjeg kada se izuzme iznos sredstava koja su bila odobrena za predfinansiranje projekta INTERREG IPA za izgradnju Vizitorskog centra Cerjanska pećina.

Ulaganja na nacionalnom i lokalnom nivou za razvoj turizma i promociju su u skladu sa potrebama realizacije planiranih aktivnosti za sprovođenje Strategije o razvoju turizma u Srbiji 2016-2025 i Strategije o razvoju turizma Grada Niša 2018-2020.

Manifestacija Sajam turizma i aktivnog odmora svake godine okuplja sve veći broj posetilaca iz zemlje i regiona. Da li su u planu neki novi sadržaji koji će biti predstavljeni na sledećem Sajmu turizma?

Međunarodni sajam turizma dobiće novi naziv, tj. nastupiće pod našim brendom „VisitNis“, i održaće se 13 i 14. februara u Oficirskom domu u Nišu, a kao paralelni sadržaj biće organizovana Konferencija Turizam Jugoistočne Srbije. Pored promocije grada i okruženja, privlačenja gostiju iz zemlje i inostranstva, sajam i konferencija će doprineti zastupanju interesa aktera u turizmu sa područja jugoistoka zemlje kod predstavnika nacionalne vlasti. Niš i jugoistok zemlje će ovim događajima biti pozicionirani kao nova turistička destinacija na Balkanu i TON će biti mapiran kao referentan partner Ministarstva trgovine, turizma i telkomunikacija, kao i Turističke organizacije Srbije.

 

Izvor: Portal Naše Mesto