Islam agina džamija

OPŠTE INFORMACIJE:

Pored društveno-političkih promena koje je u Niš donelo Osmanlijsko carstvo, brojne transformacije događale su se i u arhitekturi. U Nišu, tada značajnom strateškom i upravnom centru carevine podignuto je više džamija, uglavnom unutar bedema Tvrđave, a nekoliko i van nje kao što je Islam-agina džamija. Ova džamija je zadužbina Islam-age Hadarevića, saradnika tadašnjeg zapovednika grada i podignuta je 1870. godine na temeljiima starije, oštećene džamije. Pravougaonog je obilka sa ravnim drvenim krovom i galerijom na stubovima i predstavlja poslednji osmanski javni objekat izgrađen u Nišu. Od devetnaest džamija koliko je postojalo u Nišu tokom osmanlijske vladavine, jedino je džamija Islam-age Hadrovića očuvana i osposobljena za versku upotrebu.

ADRESA:

Dobrička 2

GOOGLE MAPA:
GALERIJA SLIKA: