Latinska crkva - Gornji Matejevac


Iznad sela Gornji Matejevac, 7 km od grada, na brdu zvanom Metoh nalazi se najlepša sakralna građevina na ovom području. Sagrađena je u vreme vladavine vizantijskog cara Manojla I Komnina (1143.-1180.) koji je često boravio u Nišu. Obnovljena je za vreme vladavine despota Stevana Lazarevića, početkom XV veka. Crkva je posvećena svetoj Trojici, a zbog kolonije dubrovačkih trgovaca koji su je koristili u 16. veku u narodu je poznata kao «Latinska». Izgrađena kao jednobrodna građevina u obliku upisanog krsta sa kupolom , sa fasadom od opeke i kamena, svojim arhitektonskim oblicima obezbedila je značajno mesto u istoriji vizantijske arhitekture na ovim prostorima.