Manastir Sv. Jovan

OPŠTE INFORMACIJE:

Manatir Svetog Jovana smešten je 10 kilometara severoistočno od Niša, u selu Gornji Matejevac. Sadašnja crkva podignuta je na ostacima stare crkve iz 19. veka. Manastir Svetog Jovana je odigrao je važnu ulogu tokom bitaka za oslobođenje Niša od Osmaniljske vladavine. Za ikonu Svetog Jovana, koja se nalazi u manastiru, veruje se da ima lekovitu moć.

LOKACIJA:

selo Gornji  Matejevac

GEOGRAFSKE KOORDINATE:

43o 22’42” SGŠ, 21o58’10’’IGD

VIŠE INFORMACIJA:

Manastir Sv. Jovana nalazi se severno od sela Gornji Matejevac, na zaravni ispod brda Beli breg. Sadašnja crkva sagrađena je u prvoj polovini XIX veka, na ostacima stare crkve.Manastir Sv. Jovana imao je značajnu ulogu tokom borbi za oslobođenje Niša od osmanlijske vojske. Za vreme Prvog srpskog ustanka, konak manastira bio je sedište komande srpskih ustanika. Crkva je jednobrodna građevina sa upisanim krstom. Arhaičan tip upisanog krsta udaljava prvobitnu crkvu Sv. Jovana od moravske škole i približava je vizantijskom graditeljstvu. Fasada zapadnog dela obrađena je po ugledu na obližnju vizantijsku Latinsku crkvu, a u njenoj unutrašnjosti posebnu pažnju privlači ikonostas iz 1855. godine ukrašen u pozlaćenoj duboreznoj plastici.

GOOGLE MAPA:
GALERIJA SLIKA: