Manastir Sveti Jovan - Gornji Matejevac


Manastir Svetog Jovana nalazi se severno od sela Gornji Matejevac na zaravni ispod brda Beli Breg. Do manastira se stiže uzanom stazom od 1,5 km koju je načinio potok zvani Kaluđere. Sadašnja crkva je podignuta 1835. godine, a živopisana 1869. godine. Prema istorijskim podacima, manastir Sv. Jovana potiče iz XIV veka. Manastir je odigrao glavnu ulogu i tokom Niške bune 1841. godine - bio je stecište ustanika koji su u ovom manastiru položili ustaničku zakletvu i čuvali prikupljeni novac, kao i pripremljen plan za sukob sa Turcima.