Narone novine o uticaju korone na turizam

Turistička organizacija Niš u Regionalnom listu Narodne novine govori o uticaju na turistički sektor grada.