O nama

Poštovani partneri i prijatelji,

Želim da ohrabrim sve lokalne i međunarodne aktere u turizmu da uspostave partnerstvo sa Turističkom organizacijom Grada Niša doprinoseći našim naporima u marketingu turističkih kapaciteta Niša i destinacija jugoistočne Srbije i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje kroz razvoj integrisanih turističkih proizvoda i povećanje investicija u turizmu i ugostiteljstvu.

Dobrodošli u Niš – rodni grad cara Konstantina Velikog i srce hrišćanstva na Balkanu!

Dr Danka Milojković, direktor Turističke organizacije Niš

 

Turistička organizacija Niš osnovana je 1995. godine kao služba čije su osnovne delatnosti izrada programa razvoja i unapređenja turizma , kao i promocija turizma na području Niša.
Pod promotivnim aktivnostima podrazumeva se: štampanje propagandnog materijala (turistički vodiči, mape, knjige, razlednice, suveniri …); promocija turističke ponude Niša na turističkim tržištima i sajmovima u Srbiji i inostranstvu, online promocija, kao i organizacija turističko informativnih centara u gradu.

U okviru Turističke organizacije Niš posluje 4 turistička informativna centra, 3 u Nišu i jedan u Niškoj Banji. U svim našim info centrima možete:

  • dobiti sve informacije vezane za turizam u Nišu i okolini
  • dobiti besplatne mape i brošure
  • kupiti razglednice i suvenire.