Povećanje broja turista u Nišu

05 Dec 16


Da grad Niš postaje sve interesantnija turistička destinacija govore i zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku. U periodu od januara do oktobra 2016.godine, u odnosu na isti period 2015.godine, povećan je ukupan broj turista za 6,3%, ( 13.1 % više domaćih i 1% više inostranih turista). Takođe je za navedeni period, u odnosu na 2015.godinu povećan i broj noćenja i to za 20.6 % ( 24,3% više noćenja domaćih turista i 16% više noćenja stranih turista).


Koja manifestacija po vama privlači najviše turista u naš grad?

  • Nisville
  • Nisomnia
  • Filmski susreti
  • Dani bureka


Galerija