Prizrenska Bogoslovija Sv. Ćirila i Metodija

Prizrenska Bogoslovija Sv. Ćirila i Metodija osnovana je daleke 1871. godine u Prizrenu, u rodnoj kući dobrotvora i zadužbinara Sime Andrejevića Igumanova Prizrenca i tamo opstajala sve do 1999. godine, kada se sa velikim delom srpskog naroda preselila u Niš i tu našla novi dom, u Hilandarskom metohu, na Delijskom visu. Tu je, zahvaljujući sredstvima zadužbinara Sime Andrejevića Igumanova Prizrenca ali i Eparhiji Niškoj, Sprskoj Pravoslavnoj crkvi, Vladi Republike Srbije i gradu Nišu, 2005. godine podignuta velelepna zgrada u kojoj je Bogoslovija nastavila da obavlja svoju delatnost i sačuvala prošlost i istoriju ove škole. Danas prostrani kompleks ima više zdanja, čitaonicu, biblioteku sa 12.000 knjiga, učionice i kabinete za đake.
U sklopu zgrade sada se mogu iznajmiti i sobe, za noćenje sa doručkom, osam dvokrevetnih, 24 trokrevetnih, 16 šestokrevetnih i jedan apartman. Pored soba, u kompleksu se nalazi i sala za prezentacije kapaciteta do 100 osoba, učionica sa interaktivnom tablom i neophodnom tehničkom opremom, kao i sportski tereni za rekreaciju.

Adresa: Ljubomira Nikolića br. 122
Kontakt: 065 8888 328