Proslava 10 godina rada Udruženja Zoo Planet.

Satnica programa – 6. jul 2019. - Zoo Planet, Kamenica, Čegarski put bb

 

19.00 – 19.30 - Početak programa i dolazak zvanica

- muzička dobrodošlica

19.30 – 19.35 Škola muzike ’’By heart’’
19.35 – 19.40 Najava i dobrodošlica
19.40 – 19.45 I govornik 
19.45 -19.50 Škola muzike ’’By heart’’
19.50 – 20.05 Predsednik udruženja Dušan Stojanović predstavlja životinje
20.05 – 20.10 II govornik 
20.10 – 20.15 Škola muzike ’’By heart’’
20.15 – 20.20 III govornik 
20.20 – 20.30 Film o dosadašnjem radu
20.30 – 20.40 Zahvalnice
20.40 – 20.45 Film o kući
20.45 – 21.00 Škola muzike ’’By heart’’
21.00 – 21.20 Program izmenađenja
21.20 – 22.00 Škola muzike ’’By heart’’