RADNO VREME ZA NOVOGODIŠNjE I BOŽIĆNE PRAZNIKE

NARODNI MUZEJ NIŠ

 

  • DECEMBAR 2018. – NERADAN DAN / PONEDELjAK /
  • 1, 2. JANUAR 2019.  – ĆELE KULA, LOGOR, ARHEOLOŠKA SALA OD 10 DO 15 SATI
  • 3, 4, 5. JANUAR 2019. – REGULARNO RADNO VREME NA SVI OBJEKTIMA
  • JANUAR 2019. – ĆELE KULA, LOGOR, ARHEOLOŠKA SALA OD 10 DO 15 SATI
  • JANUAR 2019. – NERADAN DAN

 

RADNO VREME TURISTIČKIH INFO CENTARA ZA VREME NOVOGODIŠNJIH PRAZNIKA

 

TURISTIČKI INFORMACIONI CENTAR U TVRDJAVI

  • Januar 2019. Godine od 11.00h – 16.00h
  • Januar 2019. Godine od 11.00h – 16.00h

TURISTIČKI INFORMACIONI CENTAR U OBRENOVIĆEVOJ ULICI

  • Januar 2019. Godine od 11.00h – 16.00h
  • Januar 2019. Godine od 11.00h – 16.00h