Spomen obeležje caru Konstantinu


312. je godina bitke na Milvijskom mostu u Rimu (Ponte Milvio..) kada se Konstantinu ukazao 'hristogram' na nebu sa uz poruku "In hoc signo vinces". U ovom znaku ces pobediti!

Spomen - obeležje je uz sam most, kao simbol Konstantinovog prelaska preko spomenutog mosta.  Lik je uperen ka nebu. Stubovi obeležja prorezani u obliku Hristovog monograma. Posmatrač dobija utisak hristograma na nebu...