TON-a u еmisiji “Dobro jutro”

Dr Danka Milojković, v.d. direktorka TON-a u еmisiji “Dobro jutro”

NTV-a, o partnerstvu sa udruženjima iz privatnog sektora.