ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ ГРАД НИШ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ ГРАД НИШ

ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018

 

Према Саопштењу бр. 264. од 29.09.2020. год од стране Републичког завода за статистику у граду Нишу и у АВГУСТУ је остварен раст укупан туристичког промета.

  АВГУСТ

2017

АВГУСТ

2018

  АВГУСТ

2017

АВГУСТ

 2018

 
  Доласци % Број ноћења %
Укупно 12187 14549 +9,4% 22542 24959 +10,7%
Домаћи 3062 3216 +5% 9611 9782 +1,8%
Страни 9125 11333 +24,2% 12931 15177 +17,4%

 

Резултати показују да је у августу 2018. године дошло до повећања укупног броја туриста за 9,4%, при чему је број домаћих туриста повећан за 5%, а број иностраних повећан  за 24,2% у односу на исти месец 2017.

Подаци у категорији ноћења бележе повећање од 10,7% више туриста него августа 2017., при чему се број ноћења домаћих туриста повећао за 1,8%, а број страних повећао за 17,4%.

 

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ

ПЕРИОД ЈАНУАР – АВГУСТ 2017/18

  УКУПНО

Јан – Август

2017

УКУПНО

Јан- Август

2018

  УКУПНО

Јан- Август 2017

УКУПНО

Јан- Август 2018

 
  Доласци % Број ноћења %
Укупно 71045 83597 +17,7% 122602 136309 +11,2%
Домаћи 30957 33687 +8,8% 60634 64427 +6,3%
Страни 40088 49910 +24,5% 61968 71882 +16%

Ако посматрамо остварене резултате у периоду јануар – август можемо видети да се позитиван тренд раста наставља.

У Нишу је у периоду од јануара до августа 2018. године дошло до повећања укупног броја туриста за 17,7% у односу на исти период 2017. год, при чему је број домаћих туриста повећан за 8,8%, а број иностраних повећан за 24,5%.

Укупан број остварених ноћења у периоду јануар – август 2018. год повећан је за 11,2% у односу на 2017. при чему је број остварених ноћења домаћих туриста већи за 6,3%, а страних за 16%.