Univerzitetska biblioteka


Osnovana je 18. maja 1967. godine sa ciljem da pomaže nastavu, naučni i stručni rad nastavnika i studenata Univerziteta. Od 1970. godine je otvorena za sve korisnike, a od 1978. godine nosi ime Nikole Tesle. Prve knjige namenjene Biblioteci bile su pokloni brojnih institucija (univerziteta, akademija nauka, izdavačkih kuća, ambasada) i građana u zemlji i svetu. Tokom godina fondovi su pažljivo formirani, pre svega prema potrebama nastave i naučno istraživačkog rada na Univerzitetu u Nišu. Fondovi Biblioteke danas sadrže oko 80.000 knjiga i oko 1.200 naslova časopisa u 60.000 svezaka, zbirku doktorskih i magistarskih radova, kao i zbirku referensnih publikacija (enciklopedije, rečnici, priručnici, bibliografije). Poslednjih godina značajno mesto u fondu zauzima građa na kompakt diskovima i elektronske publikacije. Od posebnog značaja za korisnike je da Biblioteka preko Interneta ima pristup bazama podataka sa punim tekstovima članaka elektronskih publikacija. Trećinu celokupnog fonda čine publikacije na stranim jezicima.

 

Adresa: Kej Mike Paligorića 2a

Tel: 018 523 119

E-mail: sek-ubn@ni.ac.rs

Web sajt: www.ubnt.ni.ac.rs